Struktura kůže a její funkce

Kůže je samostatný orgán: je to tkáň o ploše cca 2 m2, která pokrývá celé tělo a tvoří 15 % naší tělesné hmotnosti. Pochopení struktury a funkce tohoto životně důležitého orgánu by mělo být prvním krokem k nalezení účinné terapie kožních onemocnění a omlazovacích postupů.


Fyziologické funkce kůže:

Ochrana

Kůže chrání tělo před fyzikálními, chemickými a biologickými riziky (mikroorganismy, UV záření apod.).

Pocity

Je senzorickým orgánem se smyslovými receptory.

Regulace teploty

Uskutečňuje se prostřednictvím vylučování potu a modulace kožní mikrocirkulace.

Metabolické funkce

Kůže je schopna pomocí slunečního záření produkovat vitamin D.

Kůže je také sekreční orgánem – vylučuje pot a maz.

Kůže má tři vrstvy:

 • epidermis (pokožku, nebo vnější vrstvu) na ochranu a hydrataci,
 • dermis (škáru) pojivovou tkáň udržující pružnost a pevnost,
 • hypodermis (nebo podkožní tukovou vrstvu) pro udržení rovnováhy energetické bilance.

Stárnutí kůže (aging)

Vědecký termín pro stárnutí je senescence. S přibývajícím věkem se na kůži tvoří vrásky a kůže ztrácí svou elasticitu, je tenčí, suchá a bledší; krevní cévy jsou viditelnější a póry mohou být rozšířeny.

Co je znamená stárnutí kůže?

Vlasy šediví, dokonce mizí, zejména u mužů, nebo rostou na nežádoucích místech, jako je oblast nad horním rtem (u žen), nebo v uších (u mužů). Tvář také zaznamenává ztrátu objemu v souvislosti s přerozdělováním tukové tkáně. Zvýšené napětí svalů může způsobit na některých místech hlubší a trvalé vrásky, například vertikální vrásky mezi obočím (tzv. "vrásky hněvu"). Kontury obličeje se změní, když se kůže napíná nad obličejovými svaly a kostním podkladem. Poškození kůže způsobené nadměrnou expozicí slunečnímu ultrafialovému záření může urychlit proces stárnutí kůže. Vrásky se pak tvoří už v mladším věku a jsou výraznější. Typickými příznaky fotostárnutí (fotoagingu) jsou hnědé stařecké skvrny a jiné poruchy pigmentace, zejména u lidí se světlou kůži. Kromě toho se mohou na kůži tvořit novotvary, které hrubnou a v nejhorším případě vzniká aktinická keratóza, která může vést až k rakovině kůže.

Anti-aging metody a prevence

V současnosti se nabízí různá terapeutická řešení, která umožňují stárnutí kůže zpomalit nebo zastavit.

Suchou kůži ošetřujeme hydratačními přípravky.

 • Příznaky stárnutí se můžou zmírnit výplněmi vrásek. Pokud vrásky jsou důsledkem svalového napětí, minimalizují se botulotoxinem.
 • Kontury a objem obličeje můžeme korigovat výplněmi, nebo transplantací tukové tkáně.
 • Tonus pleti se optimalizuje použitím specifického laserového a světelného ošetření, jakož i chemickým peelingem, abrazí kůže či fotodynamickou léčbou.
 • Nežádoucí chloupky se odstraňují laserovou terapií, vypadávání vlasů korigujeme jejich transplantací.
 • Viditelné cévy ošetřujeme laserem, elektrokauterizací, nebo injektáží pěny (do cévy se vstříkne prostředek, který ji uzavře, aby ji tělo vstřebalo).
 • Poškození kůže slunečním zářením můžeme zabránit jednoduchými opatřeními, například používáním ochranného oděvu, zdržováním se především ve stínu nebo aplikací ochranného krému na exponovaná místa.
 • Změny pigmentace ošetřujeme depigmentačními prostředky nebo chemickým peelingem.
 • Aktinickou keratózu ošetřujeme zmrazováním, lokálními produkty nebo fotodynamickou terapií.

Pochopit svou kůži

Změny v kvalitě kůže způsobené ultrafialovým slunečním zářením nebo prostě přibýváním věku si všimneme všichni. Pochopit svou kůži může být velkým přínosem pro zlepšení vlastního vzhledu, zejména v případě, kdy např. zvažujeme použití jako výplně vrásek anti-aging produkty. Kůže je největší lidský orgán a plní řadu důležitých úkolů. Kůže formuje nejen náš vzhled, tvar, ale plní i další významné úkoly, jako je ochrana těla vůči vlivům prostředí, ztrátě vody a před infekcemi.

Zpomalit stárnutí kůže

Když kůže stárne, mění svou kvalitu. Ztrácí kolagen a elastická vlákna a kvalita vlastní kyseliny hyaluronové se snižuje. Důsledkem je snížení pružnosti kůže, jakož i její zdrsnění a vysychání. Částečně je to způsobeno vnitřními faktory, které je těžké ovlivnit – jak individuálním genetickým vybavením, tak našimi biologickými hodinami. Existují i vnější faktory, nebo „faktory životního stylu“, které můžeme všichni do určitého stupně dodržovat, abychom zpomalili proces stárnutí.

Poškození kůže UV zářením

Kouření, pití alkoholu, nadměrné slunění a stres mohou tikot biologických hodin urychlit. Z těchto faktorů jsou nejnebezpečnější škody způsobené slunečním zářením. Opravdu platí, že UV záření má největší podíl na stárnutí kůže. Bez působení slunce by se vrásky objevily nejdříve až kolem osmdesátky. Estetické a korektivní dermatologické řešení nemohou sice vrátit čas, avšak mohou obnovit rovnováhu hydratace kůže, zlepšit její strukturu a pružnost. Vrásky lze vyplnit a vrátit tak obličeji jeho původní objem.

Estetické a korektivní dermatologické řešení: i malá změna představuje velký rozdíl

Vzhled každého člověka možno dnes ovlivnit více než kdykoliv předtím a obecním ideálům krásy se věnuje stále více pozornosti. Málokdo očekává "zázrak". Namísto toho si většina z nás přeje jemné elegantní výsledky a chce přizpůsobit svůj vzhled tomu, jak se sám cítí a vnímá v životní fázi, ve které se nachází.

Z toho plynou i požadavky na vlastní estetické a korektivní řešení. Současně chceme také v pokročilejším věku zůstat atraktivní. Muži i ženy vedou velmi aktivní život s mnoha různorodými nároky. Kosmetické procedury by měly být účinné, bezpečné a měly by zabírat minimum času. Z tohoto hlediska je poptávka po nabídce estetického sortimentu velká a stále se zvyšuje.

Ideály krásy se v průběhu času mění a liší se podle kulturních daností, ale touha po kráse je společná většině lidí. Způsob, jakým to dosáhnout, se výrazně liší mezi jednotlivými kulturami a epochami.

Ve společnosti Galderma jsme nezavedli standardy, co znamená být krásný/á, nebo zda věk je opakem krásy. Věříme, že každý člověk sám cítí, co pro něj znamená krása. Pokud to někomu zvýší pohodu, posílí sebevědomí, nebo pocítí zvýšení kvality svého života prostřednictvím pomoci a nasazení našich dermatologických produktů a řešení – to je pro nás skutečná krása.