Psoriáza

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť kožu, nechty a kĺby. Príčiny psoriázy sú preskúmané len čiastočne. Pri psoriáze je imunitný systém chybne aktivovaný, čo vedie k nadprodukcii kožných buniek. Tieto sa v povrchovej vrstve kože (epidermis) tvoria príliš rýchlo, a tým vytvárajú reliéfovité, červené ložiská (tzv. plaky). Plaky veľmi často svrbia a niekedy sú aj bolestivé. Psoriatické lézie sa najčastejšie prejavujú na lakťoch a kolenách, na hlave, na končatinách a v dolnej časti chrbta, môžu sa však objaviť kdekoľvek na tele.


U niektorých ľudí sú prejavy psoriázy menej výrazné. Pre iných je to vysiľujúce a nepríjemné ochorenie, ktoré im komplikuje spôsob života a kontakt s ostatnými.

Dôležité fakty o psoriáze

 • Psoriáza nie je nákazlivá.
 • Psoriáza sa prejavuje u postihnutého vo veku 15–20 rokov, alebo neskôr vo veku 50–60 rokov. Približne 75 % pacientov je postihnutých pred štyridsiatkou.
 • Súhrn príznakov lupienky sa líši v klinickom prejave a v odpovedi na liečbu podľa závažnosti u jednotlivých pacientov.

Príznaky psoriázy sa líšia od pacienta k pacientovi a obsahujú jednu alebo viacero z týchto vlastností:

 • hrubé, červené ložiská na koži (plaky) v rôznych veľkostiach, pokryté striebristými šupinami
 • svrbenie
 • lézie na tele
 • psoriáza nechtov a artritída.

Závažnosť ochorenia

Stupeň závažnosti psoriázy sa pohybuje od výskytu niekoľkých menších ložísk na určitých častiach tela až po väčšie ložiská, ktoré pokrývajú veľké plochy a sú veľmi ťažko liečiteľné. Jednoduché prípady môžu byť síce nepríjemné, avšak vážnejšie prípady môžu byť aj bolestivé, znetvorujúce a rôzne obmedzujúce súkromný i profesionálny život.

Diagnóza

Na zistenie psoriázy neexistujú žiadne špeciálne krvné testy alebo diagnostické nástroje. Lekár diagnostikuje lupienku na základe príznakov a vyšetrenia celého povrchu kože. Niekedy sa odoberajú vzorky kože a skúmajú sa pod mikroskopom, aby sa psoriáza mohla rozlíšiť od iných ochorení.

Kvalita života

Psoriáza má na človeka značný vplyv, somatický aj emocionálny. K somatickým dôsledkom psoriázy patrí podráždenie, bolesť alebo pálenie. Štúdie ukázali, že osoby s lupienkou majú nižšiu kvalitu života a nižšie sebavedomie než ľudia, ktorí netrpia týmto ochorením. K emocionálnym účinkom patrí zvýšené riziko depresií a obmedzená schopnosť konať. Ľudia s lupienkou sa cítia stigmatizovaní, strácajú sociálne kontakty a upadajú do rastúcej izolácie. Inými slovami úroveň fyzického a psychického obmedzenia pre pacientov s psoriázou je porovnateľná s jedincami, ktorí trpia srdcovými ochoreniami, rakovinou alebo cukrovkou.

Príčiny

Príčiny psoriázy dnes ešte nie sú celkom preskúmané. Prevláda názor, že podstatnú úlohu pri vývoji psoriázy hrá imunitný systém spoločne s genetickou predispozíciou a environmentálnymi faktormi (napr. stresom, studeným počasím atď.). Z toho rezultuje zápal kože v spojení s nadprodukciou kožných buniek.

Normálne bunky hornej vrstvy kože – epidermis – dozrievajú, postupujú nahor na povrch kože a po 28–30 dňoch sa z neho odlučujú. Pri psoriáze bunky dozrievajú v priebehu 3–6 dní a postupujú na povrch kože, kde sa hromadia.

Vedci sa domnievajú, že určitú úlohu by tu mohli zohrávať nielen genetické, ale aj environmentálne faktory spôsobujúce poruchu funkcie T-buniek.

Odhaduje sa, že asi desať percent ľudstva dedí aspoň jeden gén, ktorý spôsobuje genetickú predispozíciu na psoriázu.

Choroba sa rozvinie iba u dvoch až troch percent osôb.

Prevláda názor, že človek, ktorý ochorie na psoriázu, je na jednej strane nositeľom príslušných génov, a navyše je vystavený veľmi špecifickým externým faktorom vyvolávajúcim ochorenie.

Spúšťače psoriázy

Rovnako ako v prípade mnohých iných kožných ochorení, symptómy psoriázy prichádzajú a odchádzajú v cykloch. Niektorí pacienti sú viacero týždňov, či dokonca mesiacov bez akýchkoľvek prejavov ochorenia. Možno zistíte, že určité faktory zhoršujú lupienku vo vašom každodennom živote. Tieto spúšťače môžu byť u každého jednotlivca individuálne. Je dôležité uvedomovať si tieto faktory a vyhýbať sa im.

Faktory, ktoré môžu vyvolať lupienku:

 • Rodinná anamnéza: najväčším rizikovým faktorom pre vznik psoriázy je dedičná záťaž. Jeden z troch psoriatikov má blízkeho príbuzného, ktorý tiež trpí touto chorobou.
 • Iné ochorenia: ľudia s HIV ochorejú na psoriázu skôr ako ľudia so zdravým imunitným systémom.
 • Deti a mládež s opakujúcimi sa infekciami – najmä streptokokovými infekciami hrdla – sú vystavené vyššiemu riziku.
 • Stres: môže ovplyvniť váš imunitný systém a pravdepodobne zvýšiť riziko vzniku psoriázy alebo jej zhoršenie.
 • Obezita: vyššia telesná hmotnosť zvyšuje riziko vzniku psoriázy. Okrem toho sa pri niektorých typoch psoriázy tvoria plaky v kožných záhyboch a na krku.
 • Tabak a alkohol: užívanie tabaku a alkoholu zvyšuje riziko ochorenia, resp. jej zhoršenia.